Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-09-12 15:22:05

Zmiana adresu siedziby Emitenta (11/2016)

Zarząd Spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 12 września 2016 r. podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki.

Nowy adres Emitenta jest jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Kalwaryjska 69/9 30-504 Kraków

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


64/172

Następny komunikat: → Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (9/2016)

Poprzedni komunikat: ← Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E (12/2016)