Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-03-05

Zawarcie umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej (07/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. została zawarta umowa współpracy - dystrybucji pomiędzy Emitentem a spółką z Republiki Czeskiej ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową produktów oferowanych przez Emitenta.

Niniejsza umowa jest odnowieniem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem, który należał już wcześniej do sieci dystrybucji Emitenta i był jednym z najskuteczniejszych sprzedawców.

Umowa obejmuje dystrybucję 4 grup produktów Spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji: - reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej, - kompensatory mocy biernej, - drony inspekcyjne dla fotowoltaiki i turbin wiatrowych, - podzespoły, moduły wykonawcze oraz oprogramowanie Systemu NeuronLink.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Działania operacyjne związane z realizacją umowy rozpoczną się z dniem 24.05.2021 r. Wielkość zamówień w ramach dystrybucji produktów objętych umową będzie zależała od potencjału Spółki przy wznowieniu działalności operacyjnej.

Zarząd Binary Helix S.A. informuje iż umowa zawarta z Dystrybutorem pozytywnie wpłynie na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Zamiarem Stron jest sukcesywne poszerzanie dystrubucji o kolejne produkty oraz zwiększanie wolumenu sprzedaży, wraz ze wzrostem potencjału Emitenta. W związku z powyższym Emitent uznał ww. umowę za istotną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


19/110

Następny komunikat: → Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 03.03.2021 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (06/2021)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (08/2021)