Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-06-03 21:49:16

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (6/2016)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA


69/173

Następny komunikat: → Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2/2016)

Poprzedni komunikat: ← Informacja Zarządu w związku dokonaniem przydziału akcji serii E (7/2016)