Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-07-01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. (3/2016)

Zarząd Binary Helix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%


Pliki PDF

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów


46/111

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2016)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (04/2016)