Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-15 15:23:45

Raport okresowy za I kwartał 2015 r. (7/2015)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres I kwartału 2015 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 1Q2015


49/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (2/2015)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny za 2014 rok (8/2015)