Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-11-20

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (04/2020)

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19.11.2020 roku otrzymał zawiadomienie od Piotra Chrobota w sprawie zmniejszenia stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Binary Helix S.A.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

20201119 BHX CHROBOT zawiadomienie o zmianie posiadania


26/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku. (3/2020)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (01/2021)