Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-11-09 15:47:31

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (8/2022)

Zarząd Binary Helix S.A. ("Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 08 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęła od Pana Dariusza Parzniewskiego, datowana na dzień 06 listopada 2022 r. rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 06 listopada 2022 r.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Dariuszowi Parzniewskiemu za jego pracę w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


13/173

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku (6/2022)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o wyborze biegłego rewidenta (10/2022)