Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-01-14 10:41:50

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku(1/2016)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych, które będą publikowane przez Spółkę w roku obrotowym 2016:

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 15 lutego 2016 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. - 16 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.

Raport roczny za rok 2015 – 03 czerwca 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


70/172

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (22/2015)

Poprzedni komunikat: ← Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2/2016)