Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-11-14 15:58:53

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku (14/2016)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 3q2016


43/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za II kwartał 2016 r. (10/2016)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku (2/2017)