Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-08-14 00:00:46

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (11/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

2q2021


15/66

Następny komunikat: → Raport roczny za 2020 rok (4/2021)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. (11/2021)(12/2021)