Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2011-11-07 21:20:00

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect (3/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 47.146 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem pierwszego notowania praw do akcji serii D jest 15 listopada 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


170/172

Następny komunikat: → Wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect (2/2011)

Poprzedni komunikat: ← Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 15 listopada 2011 r. (4/2011)