Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-07-29 18:26:07

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 lipca 2013 r. po zarządzonej przerwie w obradach (20/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 roku, obradującego w dniu 29 lipca 2013 roku, wskutek zarządzonej, przerwy w obradach. Spółka informowała o zarządzonej przerwie w obradach w raporcie bieżącym EBI nr 18/2013 z dnia 29 czerwca 2013 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwał przewidzianych w punkcie porządku obrad dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX Treść uchwał podjętych na ZWZ


120/174

Następny komunikat: → Przerwa w obradach ZWZ Binary Helix S.A.(18/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. (21/2013)