Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-09-25 15:08:03

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 września 2012 r. do biura Zarządu Emitenta wpłynęło pismo o rezygnacji Pana Krzysztofa Bełech z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W treści otrzymanej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


142/172

Następny komunikat: → Dojście do skutku emisji Obligacji imiennych serii A (26/2012)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie Członka Rady Nadzorczej (28/2012)