Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-02-14 16:28:25

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku (3/2019)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 4q2018


31/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za III kwartał 2018 roku (15/2018)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (6/2019)