Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-01-01 00:45:41

Realizacja istotnego zamówienia na reduktory napięcia i wyświetlacze reklam Rotoscreen (1/2012)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. informuje, iż zrealizował zamówienie na ponad 100 szt. reduktorów napięcia do oszczędzania energii elektrycznej oraz na ponad 40 wyświetlaczy widmowych Rotoscreen. Wartość zrealizowanego zamówienia przekroczyła kwotę 1 mln złotych netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


162/172

Następny komunikat: → Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (10/2011)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)