Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-04-17 13:53:22

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (8/2014)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2014 roku Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy NewConnect z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na mocy ww. umowy ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. będzie świadczyła usługi Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie prawidłowego wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych wynikających z Regulacji ASO w zakresie § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) na rynku NewConnect. Umowa została zawarta na czas określony jednego roku i weszła w życie z dniem jej zawarcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


102/174

Następny komunikat: → Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. (7/2014)

Poprzedni komunikat: ← Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku (9/2014)