Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-02-28 23:37:35

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. (4/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 4Q2013


55/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. (1/2014)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. (14/2014)