Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-07-31 16:26:49

Odwołanie przyjętych przez Emitenta kryteriów istotności zawieranych umów (19/2012)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., dotyczącego przyjęcia przez Spółkę kryteriów istotności zawieranych umów, a także w związku z wejściem w życie zmian Regulaminu ASO w zakresie określenia definicji umowy istotnej, informuje o odwołaniu kryteriów istotności zawieranych umów przyjętych na podstawie w/w raportu EBI.

W związku z tym od dnia 31 lipca 2012 r. Spółka zobowiązuje się do publikacji wszystkich zawartych umów, które zgodnie z kryterium określonym w § 2 ust. 1 pkt 2b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", zostały uznane za istotne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


149/174

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. (18/2012)

Poprzedni komunikat: ← Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (23/2012)