Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-05-15 13:56:27

Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. (14/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 1Q2014


54/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. (4/2014)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny za 2013 (17/2014)