Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-03-03

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (05/2021)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 03.02.2021 do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Sławomira Huczałę - pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Pliki PDF

Pdf 248311


19/108

Następny komunikat: → Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (04/2021)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 03.03.2021 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (06/2021)