Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-13

Sprostowanie raportu nr 19/2015 z dnia 11.05.2015 i raportu nr 22/2015 z dnia 13.05.2015 (25/2015)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęły sprostowania od członków zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.), będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zejściu przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o.) o zejściu poniżej progu 25% i 20% i zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A. o których Spółka informowała raportem ESPI nr 19/2015 w dniu 11.05.2015r. i raportem ESPI nr 22/2015 w dniu 13.05.2015r. Treść otrzymanych sprostowań w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Sprostowanie sp. zoo 13.05.2015


62/110

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (24/2015)

Poprzedni komunikat: ← Sprostowanie raportu nr 20/2015 z dnia 11.05.2015 i raportu nr 23/2015 z dnia 13.05.2015 (26/2015)