Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-06-12 15:20:51

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (13/2013)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za 2012 rok. Zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym nr 11/2013 z dnia 24 maja 2013 r., deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 14 czerwca 2013 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok został wyznaczony na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".


124/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (12/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (14/2013)