Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-11-20 19:41:19

Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. na dzień 14.12.2015 r.(19/2015)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w opublikowanym raporcie nr 18/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku, zamieszczono błędne załączniki: BHX - Projekty uchwał 14.12.2015, Opinia Zarządu, BHX - Regulamin WZ oraz BHX - Regulamin RN.

W załączeniu Emitent raz jeszcze publikuje wszystkie załączniki dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZA 14.12.2015

Opinia Zarządu

BHX wzór pełnomocnictwa na NWZA 14.12.2015

BHX Regulamin WZ

BHX Projekty uchwał 14.12.2015

BHX Regulamin RN

BHX Ogłoszenie o zwołaniu NWZA


74/172

Następny komunikat: → Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. na dzień 14.12.2015 r. (18/2015)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14.12.2015 roku (20/2015)