Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-08-22 16:28:42

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej (12/2017)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 sierpnia 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Sawicką (uchwała nr 4) oraz Pana Ryszarda Królikowskiego (uchwała nr 5).

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


54/174

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 22 sierpnia 2017 roku (11/2017)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie Członków Rady Nadzorczej (13/2017)