Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-02-12 21:12:425

Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku (2/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

4q2020


12/60

Następny komunikat: → Raport okresowy za III kwartał 2020 roku (11/2020)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2021 roku (3/2021)