Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2024-05-31

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (01/2024)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamil Kozina w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

BHX Projekty uchwal

BHX wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania

BHX Ogloszenie o zwolaniu


1/111

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku. (3/2023)

Poprzedni komunikat: ← Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)