Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2024-05-31

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (6/2024)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamil Kozina w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.


Pliki PDF

BHX Projekty uchwal

BHX wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania

BHX Ogloszenie o zwolaniu


1/173

Następny komunikat: → Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect (3/2024)

Poprzedni komunikat: ← Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2011)