Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2024-05-29

Raport roczny za 2023 r. Binary Helix Spółka Akcyjna (05/2024)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2023.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Pliki PDF

Sprawozdanie z dzialalnosci zarzadu 2023

Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania rocznego 2023

Sprawozdanie finansowe Binary Helix 2023

Raport roczny Binary Helix 2023


1/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2024 Binary Helix Spółka Akcyjna (04/2024)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. (6/2012)