Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2024-06-28

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku (7/2024)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect". Załączniki: Akt notarialny z WZ


Pliki PDF

20240628 BHX ZWZ akt notarialny Rep A 1364 2024


1/174

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (6/2024)

Poprzedni komunikat: ← Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2011)