Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-05-24

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2012)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 czerwca 2012 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w hotelu AROS w Tychach (43-100), przy ul. Oświęcimskiej 51.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ


106/111

Następny komunikat: → Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5/2011)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. (3/2012)